We designed EthikAI™ 
 
 

Corporate News


Thursday 2 May 2024, The Hague, The Netherlands. For immediate release:


Management of THEMATIC AI have decided to withdraw the previous cases which were done on behalf of Ms. Fabienne Wittelings and Mr. Marc Veldhoen.

Between June 2023 and August 2023, this company assisted both persons in filing complaints at the Dutch Police, The Hague. The company did this in good faith.

In January 2024, management received credible information that both persons were engaged in detrimental actions against the company. Further investigations revealed that digital evidence concentrated among 5 persons.
After receiving advice, management has decided to cooperate with the police and prepare for the preemptive withdrawals of the filings, where it concerns the names of the persons, between June 2023 and August 2023. Our own investigations have been expanded beyond the initial case of January 2024 with the intention of bringing in criminal complaints and claims against these persons.


Since its incubation, THEMATIC AI (TAI) has been at the forefront of developing novel technologies such as cinematic techniques that allow for greater script conversions to engage the audience. EthikAI ™ is the premier data discovery tool to assist in consistent workflow designs tackling disinformation complex structures.
EthikAI™: Safe, Intuitive, and Reliable.
+++


Corporate News


Donderdag 2 mei 2024, Den Haag, Nederland. Voor onmiddellijke publicatie:


Het management van THEMATIC AI heeft besloten de eerdere zaken die namens mevrouw Fabienne Wittelings en de heer Marc Veldhoen zijn gedaan, in te trekken.

Tussen juni 2023 en augustus 2023 heeft dit bedrijf beide personen bijgestaan ​​bij het indienen van klachten bij de Nederlandse Politie Den Haag. Het bedrijf heeft dit in goed vertrouwen gedaan. In januari 2024 ontving het management geloofwaardige informatie dat beide personen betrokken waren bij schadelijke acties tegen het bedrijf. Uit verder onderzoek bleek dat digitaal bewijsmateriaal zich concentreerde op vijf personen.

Na advies te hebben ingewonnen, heeft de directie besloten samen te werken met de politie en zich voor te bereiden op de preventieve intrekking van de aangiften, waar het de namen van de personen betreft, tussen juni 2023 en augustus 2023. Ons eigen onderzoek is uitgebreid tot na de oorspronkelijke zaak van januari 2024 met de bedoeling om strafrechtelijke klachten en claims tegen deze personen in te dienen.


Sinds de incubatie loopt THEMATIC AI (TAI) voorop bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals filmische technieken die grotere script conversies mogelijk maken om het publiek te boeien. EthikAI™ is de belangrijkste tool voor het ontdekken van gegevens die helpt bij consistente workflow-ontwerpen die complexe desinformatie structuren aanpakken.
EthikAI™: veilig, intuïtief en betrouwbaar.
+++